Fri frakt för beställningar över €99

Uuden varaston Avajais-ALE! Tutustu valikoimaan.

Valuta

Språk

Integritetspolicy

Detta är Happy Group Oy:s register och dataskyddsförklaring i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Förberedd den 19 december 2021. Senaste ändring 19.12.2021.

 

1. Registrator

Happy Group Oy, Palokuja 10, 04250 Kerava

 

2. Registeransvarig kontaktperson

Jarkko Linkosuonio, info@autotavara.com

 

3. Registrera namn

Företagets kundregister

 

4. Vad används mina personuppgifter till?

Personuppgifter används

  • För att upprätthålla kundrelationen
  • För leverans, bearbetning och arkivering av beställningar
  • För utvecklingen av Happy Group Oy:s verksamhet och tjänster
  • För att förbättra kundupplevelsen
  • För analytiska och statistiska ändamål
  • Att producera mer personligt riktat innehåll och marknadsföring
  • För att förhindra övergrepp
  • För att ge bättre kundservice

Informationen behandlas utifrån kundrelationen mellan kunden och Happy Group Oy, kontraktet, användningen av sajten, kundens separata uttryckliga samtycke eller rättsliga skyldigheter.

 

 

5. Datainnehåll i registret

Uppgifter som lagras i registret inkluderar: persons namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress), webbadresser, IP-adress till nätverksanslutningen, legitimationsuppgifter/profiler i sociala medietjänster, information om beställda tjänster och deras ändringar, faktureringsinformation, annan information relaterad till kundförhållandet och beställda tjänster.

Om det finns flera grupper av registrerade användare (t.ex. kundregister och marknadsföringsregister), lista dem och deras informationsinnehåll i översikt.

Ange även datalagringsperioden här om möjligt. Berätta också för mig om till exempel uppgifterna kommer att anonymiseras efter en viss tid.

IP-adresser till webbplatsbesökare och cookies som är nödvändiga för tjänstens funktioner behandlas utifrån ett berättigat intresse, t.ex. att ta hand om datasäkerhet och för insamling av statistiska uppgifter om webbplatsbesökare i de fall de kan betraktas som personuppgifter. Vid behov begärs samtycke separat för tredjepartscookies.

6. Regelbundna informationskällor

De uppgifter som ska sparas i registret inhämtas från kunden, t.ex. Från meddelanden skickade via webbformulär, via e-post, per telefon, via sociala medietjänster, kontrakt, kundmöten och andra situationer där kunden lämnar ut sin information.

Information om företags och andra organisationers kontaktpersoner kan också samlas in från offentliga källor som webbplatser, katalogtjänster och andra företag.

 

7. Regelbundna överföringar av data och överföring av data utanför EU eller EES

Information lämnas inte regelbundet till andra parter. Information kan publiceras i den utsträckning som överenskommits med kunden.

Uppgifter kan även överföras av den registeransvarige utanför EU eller EES. Data kommer inte att överföras till USA utan uttryckligt medgivande från de registrerade.

Om du lämnar över personuppgifter till olika parter, vänligen ange här möjliga mottagare eller grupper av mottagare (inklusive personuppgiftsbiträden/underleverantörer), relaterade syften med personuppgiftsbehandlingen och skälen för överföring om uppgifterna överförs utanför EU.

 

8. Registerskyddsprinciper

Varsamhet iakttas vid behandling av registret och de uppgifter som behandlas med hjälp av informationssystem är ordentligt skyddade. När registerdata lagras på internetservrar sköts den fysiska och digitala datasäkerheten för deras hårdvara i enlighet därmed. Registraren säkerställer att lagrad data samt serveråtkomsträttigheter och annan data som är avgörande för säkerheten för personuppgifter hanteras konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning det är.

 

9. Insynsrätt och rätt att kräva rättelse av uppgifter

Varje person i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter som finns lagrade i registret och att kräva rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter. Om en person vill kontrollera de uppgifter som finns lagrade om honom eller kräva rättelse ska begäran skickas skriftligen till den registeransvarige. Om det behövs kan registratorn be förfrågan att styrka sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

 

10. Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

En person i registret har rätt att begära att personuppgifter om honom tas bort från registret ("rätten att bli glömd"). De registrerade har även andra Rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning som att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Begäran ska skickas skriftligen till den registeransvarige. Om det behövs kan registratorn begära att begäranden styrker sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).